Fleksibilitet, Frisættelse og Resonansfællesskaber

Workshop med Christine Brochdorf og Thorkild Olsen

 

 

Torsdag den 24. august 2023 kl. 14.00 – 17.30

 

Tidligere topdirektør Christine Brochdorf har længe arbejdet med et paradoks. Ønsket fra den politiske ledelse om optimering og at øge arbejdsudbuddet. Overfor de mange medarbejdere og mellemledere, der udtrykker ønsker om noget helt andet.

 

Ønsket fra flere og flere går især i to retninger:

 

  1. Fleksibilitet i arbejdslivet, der gør det muligt at tilrettelægge sin hverdag efter alder, livssituation og med mulighed for bedre balance

  2. Frisætte opgaveløsningen, så der bliver plads til andre måder at gøre det på, nye samarbejder, tættere kontakt til borgere og med mindre stive krav fra myndigheder og fagforbund.

 

Denne workshop, der især retter sig mod institutionsledere og mellemledere i offentlige organisationer (andre er også velkomne), vil præsentere aktuelle erfaringer og åbne for en fælles undersøgelse af muligheder.

 

Resonansfællesskaber er udtryk for prøvehandlinger – de første skridt væk fra mistrivsel og udbrændthed. På workshoppen vil vi sammen forsøge at finde og formulere mulige prøvehandlinger, der åbner organisatoriske rum for mere fleksibilitet i arbejdslivet, mere sammenhæng i dagligheden, styrke de relationelle forbindelser og frisætte opgaven fra snærende bånd.

 

Denne workshop er første tiltag i en række, hvor vi sætter fokus på det paradoksale arbejdsliv, hvor spændet mellem ”det officielle Danmark” og ”de ukontrollerbare bevægelser” bliver større og større. Det haster med at finde andre løsninger og sætte gang i prøvehandlinger.

 

Du er velkommen!

 

Sted: Hos Villa Venire, Strandgade 4 B, 1401 København K

 

Pris: 450 kr.

 

TILMELDING

 

Baggrund

 

Da Christine Brochdorf stillede ”verdens dummeste spørgsmål” til 120 arbejdspladser i Egedal Kommune for at blive klogere på rekruttering og fastholdelse, fik hun svar tilbage om ”mere i løn, tak!”. Tilsyneladende et ubrugeligt svar, men nærlæsning ændrede perspektivet. Besvarelserne rummede en lang række symptomer på, at vi har nået grænsen for, hvad vi kan magte i vores arbejdsliv, uanset hvor få timer, det er presset sammen på. Og det er paradoksalt i en tid, hvor det ikke er en analyse regeringen ofrer tid på. Her handler det nemlig ikke om livskvalitet eller et sammenhængende familieliv. For regeringen handler det om arbejdskraft og arbejdsudbud. Men det er drømmen om frihed og fleksibilitet, der fylder mest hos de fleste, så derfor er man mange steder gået i gang med at prøve nye løsninger. Christine skrev, med afsæt i aktuelle erfaringer og bekymringer, en kronik i Politiken, der har vakt stor genklang. Læs den her

 

Det er med afsæt i den aktuelle paradoksale situation, Thorkild Olsen har skrevet sin nye bog ”Livets uendelige kilde – en søgen efter resonansfællesskaber”. Den evige optimering i accelerationssamfundet påvirker mennesker og organisationer. Sociologen Hartmut Rosa har lavet analysen og har beskrevet konsekvenserne. Det enkelte menneske føler sig magtesløs og fremmedgjort, når livet bliver trukket ud af ligningen. Angsten er accelerationens følgesvend. Ikke blot hos det enkelte menneske – også som en systemdiagnose – aggression, kamp og kontrol dominerer. Thorkilds bog ser problemet lige i øjnene: Vi kan ikke blive ved med at gøre mere af det samme. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Vi kan kalde på resonansen. Resonans som udtryk for nye kvaliteter i vores hverdag og vores relation til hinanden, til vores natur og omverden. Thorkild skriver, taler om og skaber resonansfællesskaber. Læs mere om bogen her

 

Mere om Christine og Thorkild

 

Christine Brochdorf er mangeårig topdirektør i danske kommuner. Christine har kaldt sig #damenfrakommunen fordi hun er stolt af – og elsker det danske demokratiske kommunestyre. Der hvor hverdagens kerneopgaver løses for og sammen med borgere og politikere.
For at holde skarpheden og nytænkningen i form er Christine i gang med en Master i design på Det kongelige akademi for at se nye perspektiver på, hvordan vi indretter vores samfund og arbejdspladser. Christine er indehaver af ”The Upcoming Gallery”, hvor aktuelle talenter udstiller kunst i hjemmet.

 

Thorkild Olsen er forfatter og direktør i konsulenthuset Villa Venire A/S, proceskonsulent og tidligere HR-koncernchef. Han har for nyligt udgivet bogen ”Livets uendelige kilde – en søgen efter resonansfællesskaber”, hvori han undersøger, hvad vi kan gøre anderledes for at modvirke mistrivsel og skabe fornyet energi og håb. Resonansfællesskaber er prøvehandlinger, der søger at skabe det, som sociologen Hartmut Rosa har beskrevet som et bedre forhold til vores omverden – altså betingelser, hvor vi ikke brænder ud og brænder jorden af.