RESONANSFÆLLESSKABER er udtryk for prøvehandlinger i virksomheder, lokalsamfund og organisationer, der søger at skabe det, som Hartmut Rosa kalder bedre kvalitet i ‘verdensforholdet’ (relation til verden) – altså skabe rum, hvor vi ikke brænder ud og brænder jorden af. Disse rum kan bl.a. bestå af mere rigt sprog og stærke fortællinger, at se hinanden på nye måder, krop, bevægelse, musik, natur og sansning. Bogen “Livets Uendelige Kilde” viser, at det kan lade sig gøre.

 

LINK HER til køb af den nye bog    Pris kr. 250,- + forsendelse

Gratis samtalesaloner

Aarhus torsdag den 16. marts kl. 16.00 – 19.00

 

16.00 Ankomst, finde sin plads (med mulighed for køb af drikkevarer)
16.10 Velkomst ved Thorkild Olsen
16.20 “Hvis acceleration er problemet, er resonans måske løsningen?” – introduktion til Hartmut Rosa’s sociologi og samtidsdiagnose ved Lone Hersted, Aalborg Universitet
17.00 Livets uendelige kilde – en søgen efter resonansfællesskaber ved Thorkild Olsen, Villa Venire A/S
17.45 Pause m. mulighed for at købe lidt mad
18.15 Uden anerkendelse ingen rationalitet – to udvidelser af anerkendelsesfordringen ved Klaus Majgaard
19.00 Uformelt samvær og hygge.

 

Sted: Café Gaya, N.J. Fjords Gade 2, Aarhus, tilmelding her

 

København, fredag den 24. marts kl. 16.00 – 18.30

 

16.00 Ankomst, kaffe og the
16.20 Velkomst v./Frederikke Larsen
16.30 Livets uendelige kilde – en søgen efter resonansfællesskaber v./Thorkild Olsen
17.45 ‘Arbejds-Samtaler’ – hav mod til de vigtige og sårbare samtaler v./Kate Larsen
18.30 Uformelt samvær

 

Strandgade 4.B., st., Christianshavn, tilmelding her