Frederikke Larsen

Jeg har flere titler: Konsulent, underviser, coach, supervisor og gamemaster. Listen er lang, fordi jeg trives med at indgå i mange sammenhænge.

 

Jeg har specialiseret mig indenfor narrative, systemiske og pragmatiske perspektiver i forhold til kommunikation og samarbejde. Når det er sagt, skal du også vide, at jeg er den kreative type, der gerne opfinder nye veje at gå sammen med dig/jer.

 

Som coach og supervisor tilbyder jeg nærværende, inspirerende og løsningsorienterede samtaler med udgangspunkt i dit/jeres ønske om forandring.

 

Jeg arbejder også som gamemaster i simuleringer. Jeg tester og træner samarbejde og arbejdsgange i organisationer og virksomheder. Jeg underviser i metoden på train-the-trainers kurser og har etableret et diplommodul i Kommunikativ Simulationstræning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

 

 

Tlf: +45 3162 2810

CV

2019-

Tilknyttet Københavns Professionshøjskole som ekstern underviser

 

2019-

Udvikler af og underviser på diplommodul Kommunikativ Simulationstræning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole – Sundhed, Beskæftigelse og Social

 

2018-2021

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 17 kommuner, der deltager i Satspuljeprojekt ”Tidlig indsats i sårbare familier”

 

2015-2016

Leder af PlatformX, SDU, forsøg med og test af innovative undervisningsmetoder

 

2010-2014

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 15 kommuner, der deltog i Satspuljeprojekt ”Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici”

 

2013-2015

Etablering af testhal samt prototypetest af ny organisering af Ældre og Handicapforvaltningen Odense Kommune

 

2010-13

Underviser på professionshøjskolen Metropol, Institut for ledelse og forvaltning, Diplom i ledelse samt 6 ugers ledighedshold for ledige akademikere; Ledelse, Proceskonsulent, Coaching

 

2009 –

Ansat i Villa Venire

 

2008 Master i Professionsudvikling og Professionsuddannelse

 

1995-2009 Københavns Kommune; Kompetencecenter SPK – Skolen på Kastelsvej; specialpædagogik, ledelse, informationsmedarbejder, konsulent og projektleder

 

1987-1995 Gladsaxe kommune; pædagog