Frederikke Larsen

Som partner i VILLAVENIRE arbejder jeg med organisationsforandringer, med uddannelse og udvikling af uddannelse for professionelle, som supervisor for teams og samtalepartner for mennesker, der søger hjælp.

 

Ved siden af hverdagens opgaver har jeg skrevet bøger og artikler, der omhandler velfærdsstatens særlige vilkår og udfordringer. Mere præcist, hvordan man med pragmatiske læringsloops, narrative metoder og professionel anerkendelse kan stimulere og understøtte organisationer og individer, der skal forandre sig.  

 

Sammen med Thorkild Olsen har jeg udviklet metodisk simulationstræning og principper for testsimulationer, som bygger bro over kløfterne mellem strategi og praksis. Samarbejdet mellem de involverede parter er i centrum, når vi træner netop det, der skal gøres. Hvad enten udviklingen primært afhænger af gode samtaler eller møder, kan relevant adfærd trænes indenfor rammerne af en transparent feedbackkultur.

 

Endelig, men ikke mindst, har jeg mange samtaler med mennesker, der søger en samtalepartner, der ikke er bange for træde frem og hjælpe til. Jeg bruger selvfølgelig metoder, der hører til hos VILLAVENIRE, så jeg kan kalde mig narrativ, systemisk og pragmatisk coach. Men når det er sagt, så er det jo ikke mine kompetencer eller erfaringer, du møder. Du møder mig. Kontakten skal være i orden, så det første møde er altid uforpligtende.

 

 

Tlf: +45 3162 2810

CV

2009 –

VILLAVENIRE

 

2019-

Tilknyttet KP Sundhed, beskæftigelse og social videreuddannelse: Timelærer Faglig vejledning demensindsatsen i København samt supervision af videnspersoner, timelærer Provis diplommodul (Praktisk rådgivning og vejledning i sundhedssektoren)

 

2019-

Udvikler af og underviser på kursus i simulationstræning for undervisere og konsulenter fra KP Sundhed, beskæftigelse og social, samt Ledelse, organisation og forvaltning

 

2018-2021

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 17 kommuner, der deltager i Satspuljeprojekt ”Tidlig indsats i sårbare familier”

 

2015-2016

Leder af PlatformX, SDU, forsøg med og test af innovative undervisningsmetoder

 

2010-13

Underviser på professionshøjskolen Metropol, Institut for ledelse og forvaltning, Diplom i ledelse samt 6 ugers ledighedshold for ledige akademikere; Ledelse, Proceskonsulent, Coaching

 

2008 Master i Professionsudvikling og Professionsuddannelse

 

1995-2009 Københavns Kommune; Kompetencecenter SPK – Skolen på Kastelsvej; specialpædagogik, ledelse, informationsmedarbejder, konsulent og projektleder

 

1987-1995 Gladsaxe kommune; pædagog