Frederikke Larsen

Jeg har to titler: Konsulent og Gamemaster. Jeg arbejder som gamemaster i simuleringer. Jeg tester og træner samarbejde og arbejdsgange i organisationer og virksomheder. Simuleringens fokus på handling –  at prøve sig frem for at blive i stand til at udføre – er især relevant, når store projekter og visioner skal virkeliggøres. Jeg underviser i metoden på train-the-trainers kurser og har etableret et diplommodul i Kommunikativ Simulationstræning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

 

Sideløbende med undervisningsforløb og simuleringer løser jeg opgaver i organisationer, hvor man har brug for en konsulent, der ikke er bange for træde frem og hjælpe til. Jeg trækker på de metoder, der hører til hos os i Villa Venire, så jeg kan kalde mig narrativ, systemisk og pragmatisk coach, supervisor og proceskonsulent. Men når det er sagt, så er det ikke metoderne, du mødes med. Du møder mig som et menneske, der er drevet af ønsket om at være inspirerende såvel som virksom og nyttig på pladsen.

 

 

Tlf: +45 3162 2810

CV

2019-

Tilknyttet Københavns Professionshøjskole som ekstern underviser

 

2019-

Udvikler af og underviser på diplommodul Kommunikativ Simulationstræning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole – Sundhed, Beskæftigelse og Social

 

2018-2021

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 17 kommuner, der deltager i Satspuljeprojekt ”Tidlig indsats i sårbare familier”

 

2015-2016

Leder af PlatformX, SDU, forsøg med og test af innovative undervisningsmetoder

 

2010-2014

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 15 kommuner, der deltog i Satspuljeprojekt ”Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici”

 

2013-2015

Etablering af testhal samt prototypetest af ny organisering af Ældre og Handicapforvaltningen Odense Kommune

 

2010-13

Underviser på professionshøjskolen Metropol, Institut for ledelse og forvaltning, Diplom i ledelse samt 6 ugers ledighedshold for ledige akademikere; Ledelse, Proceskonsulent, Coaching

 

2009 –

Ansat i Villa Venire

 

2008 Master i Professionsudvikling og Professionsuddannelse

 

1995-2009 Københavns Kommune; Kompetencecenter SPK – Skolen på Kastelsvej; specialpædagogik, ledelse, informationsmedarbejder, konsulent og projektleder

 

1987-1995 Gladsaxe kommune; pædagog