Frederikke Larsen

Jeg har tre titler: Konsulent, Gamemaster og Forlagschef. Jeg kan ikke sige præcis, hvordan de tre ting hænger sammen, men kan antyde, at jeg går omkring i verden med et stærkt blik for kvalitet.

 

Jeg har specialiseret mig indenfor narrative, systemiske og pragmatiske tilgange, som jeg anvender, når jeg arbejder som konsulent, coach og supervisor. Når det er sagt, skal du også vide, at jeg er den kreative type, der gerne opfinder på stedet sammen med dig/jer.

 

Jeg fungerer som gamemaster, når jeg designer og iværksætter simuleringer. Jeg tester og træner f.eks. arbejdsgange i organisationer og virksomheder. Jeg underviser andre i metoden og har endvidere etableret et diplommodul i Kommunikativ Simulationstræning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

 

Forlagschefen vågner til handling, hver gang en praksisform, en tanke eller en model har fået sit eget liv i dialogerne med andre omkring os. Så er der opstået en anledning, som jeg gerne følger til dørs sammen med forfattere og andre tænkere.

 

Som forfatter har jeg været medforfatter af VIL-KAN-SKAL bogen, samt skrevet Frisk luft til ledelse og Pragmatisk ledelse.

 

Tlf: +45 3162 2810

CV

2019-

Tilknyttet Københavns Professionshøjskole som ekstern underviser

 

2019-

Udvikler af og underviser på diplommodul Kommunikativ Simulationstræning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole – Sundhed, Beskæftigelse og Social

 

2018-2021

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 17 kommuner, der deltager i Satspuljeprojekt ”Tidlig indsats i sårbare familier”

 

2015-2016

Leder af PlatformX, SDU, forsøg med og test af innovative undervisningsmetoder

 

2010-2014

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 15 kommuner, der deltog i Satspuljeprojekt ”Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici”

 

2013-2015

Etablering af testhal samt prototypetest af ny organisering af Ældre og Handicapforvaltningen Odense Kommune

 

2010-13

Underviser på professionshøjskolen Metropol, Institut for ledelse og forvaltning, Diplom i ledelse samt 6 ugers ledighedshold for ledige akademikere; Ledelse, Proceskonsulent, Coaching

 

2009 –

Ansat i Villa Venire

 

2008 Master i Professionsudvikling og Professionsuddannelse

 

1995-2009 Københavns Kommune; Kompetencecenter SPK – Skolen på Kastelsvej; specialpædagogik, ledelse, informationsmedarbejder, konsulent og projektleder

 

1987-1995 Gladsaxe kommune; pædagog