Frederikke Larsen

Som partner i Villa Venire arbejder jeg med organisationsforandringer, med uddannelse og udvikling af uddannelse for professionelle, som supervisor for teams og samtalepartner for mennesker, der søger hjælp.

 

Sammen med Thorkild Olsen har jeg udviklet principper for simuleringer, som bygger bro over kløfterne mellem strategi og praksis. Simuleringer foregår i en “imiteret” virkelighed, hvor deltagerne trækker på deres egne kompetencer og erfaringer, når de træner sig frem til nye evner og ny viden. I simuleringerne er det samarbejdet mellem de involverede parter, der bliver trænet, fordi den ønskede udvikling ofte afhænger af de professionelles evne til at gennemføre gode samtaler eller møder. Jeg er faktisk meget stolt af metoden, fordi respekten for de professionelles håndværk og de gode rutiner ikke står i vejen for implementering af helt nye opgaveløsninger, der aldrig er set før. Simuleringens fokus på handling –  at prøve sig frem for at blive i stand til at udføre – forekommer mig at være særdeles relevant. Især fordi målsætninger og visioner som regel er temmelig abstrakte.

 

Ved siden af hverdagens opgaver har jeg skrevet bøger og artikler, der omhandler velfærdsstatens særlige vilkår og udfordringer. Mere præcist, hvordan man med pragmatiske læringsloops, narrative metoder og professionel anerkendelse kan stimulere og understøtte organisationer og individer, der skal forandre sig. Jeg underviser meget gerne, og bliver især brugt som underviser på efteruddannelser.

 

Sidst, men ikke mindst, har jeg mange samtaler med mennesker, der søger en samtalepartner, der ikke er bange for træde frem og hjælpe til. Jeg bruger selvfølgelig de metoder, der hører til hos os i Villa Venire, så jeg kan kalde mig narrativ, systemisk og pragmatisk coach og supervisor. Men når det er sagt, så er det ikke mine kompetencer eller erfaringer, du mødes med. Du møder mig. Kontakten skal være i orden, så det første møde er altid uforpligtende, så vi kan finde ud af, om vi er et godt match.

 

 

Tlf: +45 3162 2810

CV

2019-

Tilknyttet KP Sundhed, Beskæftigelse og Social videreuddannelse som timelærer

 

2019-

Udvikler af og underviser på kursus i simulationstræning for undervisere og konsulenter fra KP Sundhed, beskæftigelse og social, samt Ledelse, organisation og forvaltning

 

2018-2021

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 17 kommuner, der deltager i Satspuljeprojekt ”Tidlig indsats i sårbare familier”

 

2015-2016

Leder af PlatformX, SDU, forsøg med og test af innovative undervisningsmetoder

 

2010-2014

Proceskonsulentbistand til Sundhedsstyrelsen for de 15 kommuner, der deltog i Satspuljeprojekt ”Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici”

 

2013-2015

Etablering af testhal samt prototypetest af ny organisering af Ældre og Handicapforvaltningen Odense Kommune

 

2010-13

Underviser på professionshøjskolen Metropol, Institut for ledelse og forvaltning, Diplom i ledelse samt 6 ugers ledighedshold for ledige akademikere; Ledelse, Proceskonsulent, Coaching

 

2009 –

Ansat i Villa Venire (Partner i 2017)

 

2008 Master i Professionsudvikling og Professionsuddannelse

 

1995-2009 Københavns Kommune; Kompetencecenter SPK – Skolen på Kastelsvej; specialpædagogik, ledelse, informationsmedarbejder, konsulent og projektleder

 

1987-1995 Gladsaxe kommune; pædagog