VIL-KAN-SKAL
Ledelses- og læringsfilosofi under forandring

af Frederikke Larsen og Thorkild Olsen
Psykologisk Forlag, 2012

 

Omtale

Afsættet er det systemiske, det narrative og det anerkendende, som i denne bog gives fornyet luft, indenfor: Ledelse, Organisationsudvikling, Kommunikation og Systemteori.

 

Nye styringsparadigmer er taget i brug i et forsøg på at modsvare det krydspres, mange ledere oplever i deres hverdag. Villighed og kunnen er ikke længere nok – vilkår, regler og procedurer og krav trænger sig på. Der er med andre ord både et VIL, et KAN og et SKAL i spil i organisationerne.

 

Thorkild Olsen og Frederikke Larsen giver i bogen et bud på, hvordan der kan arbejdes praktisk med disse VIL, KAN og SKAL, så robustheden opbygges og resignationen og rundtossetheden holdes fra døren.

 

Bogen er opbygget ud fra tre overordnede ledelses- og læringsfilosofier:

 

  • DET KENDTE

    Der har været en tid for det systemiske i en teoriloyal udgave – en tid, hvor metoden var højeste kontekst.

  • DET NYE

    Der er nu en tid for det systemiske i pragmatisk udgave – en tid, hvor læring er højeste kontekst.

  • DET NÆSTE

    Der kommer en tid, hvor det systemiske sættes ind i velfærdssamfundets styringsstrategier – en tid, hvor “mødet”, de lokale løsninger og innovative styringsformer er højeste kontekst. Det næste tager bestik af ting undervejs og aktuelle tendenser i en kobling af gamle og nye erfaringer.

 

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, studerende og alle andre, der praktiserer eller interesserer sig for ledelse, kommunikation og organisationsudvikling.

 

Se onlineuddrag

 

 

Pris

270,- + forsendelse