Thue Bang

Min passion er at hjælpe andre til at finde pragmatisk viden og handling i en kompleks og uforudsigelig verden. Jeg er på ingen måde en erfaren ekspert, så derfor går mit arbejde altid ud på at finde og anvende organisationens eller personens eksisterende viden.

 

På et organisatorisk plan ser jeg simulering som en effektiv teknologi til at finde frem til denne pragmatiske viden og træne dens anvendelse. Træning af professionelle gennem simulering af f.eks. møder har jeg derfor skrevet speciale om. Her undersøgte jeg hvilke faktorer, der fremmer og hindrer den effektive simuleringstræning, samt hvilke modeller vi bør anvende i forsøget på at forstå læring af komplekse, sociale og kontekstafhængige arbejdsformer.

 

Jeg er landet hos Villa Venire, fordi jeg netop har en stærk tro på den pragmatiske virkelighedsforståelse, og samtidig finder de narrative og systemiske værktøjer som oplagte, praktiske krystalliseringer af pragmatikken. Jeg ser de tre elementer som en del af svaret på både personlige og organisatoriske spørgsmål, som rejser sig i en verden, hvor forandring er blevet hverdag.

 

Jeg har altid forsøgt at finde meget forskelligartet arbejde, fordi jeg tror på, at viden skal findes i praksis. Vil man have en bred viden om verden, så må man ud i den. Psykologi-studiet har givet mig analyse-redskaber til at kunne omsætte den viden jeg har mødt, til koncepter som kan tages op igen til senere brug. Jeg ser derfor altid mest frem til den samtale jeg ikke har haft før – det er her, at både du og jeg kan finde nye vinkler på problemer og løsninger.

 

 

 

Tlf 5082 0727

CV

2019 – Nu

Organisationskonsulent hos Villa Venire

 

2019 – Nu

Orbitu I/S

 

2018 – Nu

Selvstændig, Thue Bang Walk&Talk

 

2019

Specialestuderende hos Villa Venire

 

2018

Praktikant hos Villa Venire

 

2016 – 2019

Cand.psych (KU) med speciale i Arbejds- og Organisationspsykologi

 

2018

Venire Uddannelsen: Ledelse, Coaching og Proceskonsultation

 

2015 – 2018

Frivillig i Gå-Terapi København

 

2016

Kursus i Samtaletræning (KU)

 

2016

Kursus i Processfacilitering i Praksis (KU)

 

2015

Bachelor i psykologi (KU)