Tankerne bag vores simuleringer

Vi har hentet inspiration til vores simuleringer og simulationstræning fra Flyvelederuddannelse, Soldatertræning og andre, der lægger vægt på at teste og træne konkrete handlinger, når dygtige professionelle skal ændre adfærd, i nye procedurer eller arbejdsgange, under hensyn til nye omstændigheder, vilkår eller visioner.

 

Færdigheds-fokus, hvor man fremkalder, tester og træner relevante nye handlinger, findes også i pragmatiske læringsfilosofi, hvor vi refererer til John Deweys velkendte formulering ”Learning by doing”.  En anden formulering af forholdet mellem handling og holdning har vi fundet hos Thomas Burø, projektleder ved Clean Out Lout, der får unge til at rydde op efter sig selv på Roskilde Festival. Han siger:

 

”Det er ikke nok blot at informere, fordi viden alene meget sjældent motiverer til adfærdsændring. Det skyldes at adfærdshandling og viljeshandling er to forskellige ting, og at adfærd ikke påvirkes effektivt af viden. At vide, hvad der rigtigt, medfører sjældent at man gør det rigtige. Derimod at gøre det rigtige kan medføre, at man ved, hvad der er rigtigt.”

 

Du kan finde baggrundsartikler om teorierne bag vores simuleringer herunder, baseret på vores erfaringer med og viden fra simuleringer i organisationer.