Simulering og Kommunikativ simulationstræning

KOMMUNIKATIV SIMULATIONSTRÆNING

I samarbejde med København Professionsskole har vi udviklet et diplommodul under overskriften Kommunikativ simulationstræning. Kommunikativ simulationstræning er en konkret metode for ledere, konsulenter og undervisere, der har ansvar for kvalitet og udvikling i opgaveløsninger indenfor kommunikative discipliner som samtaler, møder og strukturerede arbejdsgange. Villa Venire tilbyder tilsvarende train-the-trainer forløb i organisationer, hvor man ønsker at anvende simulationstræning som grundlæggende metode.

 

SIMULERING I REALISTISK ARBEJDSMILJØ

Der skal ikke så meget til. De fleste opgaver indenfor arbejdsområder som borgersamtaler, tværfagligt samarbejde, kollegialt samarbejde, MUS-samtaler m.m. udspiller sig i et scenarie med bord og stole. Derfor er det nemt at gennemføre en realistisk simulering i et ganske almindeligt møbleret lokale. Deltagernes oplevelse af realisme afhænger ikke af en 1:1 fysisk lighed med arbejdspladsen, men det er væsentligt, at materialer som vejledninger eller manualer er de gældende versioner.

 

VIRTUEL SIMULERING

Vi udfører kommunikativ simulationstræning og testsimulering i virtuelle settings som Teams og Zoom. På nettet er det nemt at skalere simuleringer op til et stort antal, hvor deltagerne kan være med fra deres plads på arbejdspladsen eller hjemmefra. Situationen i 2020 har frembragt nye simuleringsdesign, der passer særlig godt til virtuelle simuleringer. Kontakt os og hør nærmere om, hvordan det fungerer.

 

FORBEREDELSE OG FORMIDLING

Deltagerne skal være kompetente til at deltage. Det er de, når de kender formålet med simuleringen eller simulationstræningen, når de kender den opgave, som de skal løse og når de deltager som sig selv. Det sidste er ikke mindst vigtigt, fordi der kan være bekymring for at skulle spille rollespil. Man skal ikke spille skuespil. Man skal træne i sin egen rolle som professionel. Formålet med træningen skal også præsenteres, sådan at det tydeligt fremgår, hvad der er intentionen med simulationstræningen. I simulationstræningen er det muligt at træne sig selv fra “god” til “endnu bedre”, eller træne en opgaveløsning fra “ukendt” til “afprøvet”.

 

FEEDBACK & VIRKNINGSTJEK

Simulering og simulationstræning skaber store mængder feedback. Den trænende deltager får feedback fra en læringsmakker, som kan sættes i spil, når den trænende gør et nyt forsøg på at løse opgaven. Feedbacken har form som træningsfeedback med fokus på det, den trænende med fordel kan bevare eller udvikle ( Keep & Develop ) eller skal afvikle ( Phase out ). Efter selve træningen er afsluttet, deler deltagerne oplevelser og iagttagelser i et fælles Virkningstjek, hvor gruppen taler om det, der blev gjort og hvad der virkede. Simulationstræningen fremkalder på denne måde ofte ny viden, der kan få betydning for organisationens videre liv.

 

TRÆNING MED FIGURANTER

Ofte er der brug for figuranter i simulering / simulationstræning. Figuranterne tager pladsen som “den anden”, dvs. de repræsenterer borgeren, kollegaen eller lederen, der er de andre parter i forhold til den, der træner. Figuranterne kan bevidne, hvordan en indsats virker på den, som den retter sig imod. Figuranterne anerkender og guider deltagerne, såvel som udfordrer og inspirerer dem til at tage opgaven seriøst. Vi bruger figuranter fra den reelle målgruppe for indsatsen eller andre, der har indblik i indsatsen, f.eks. kollegaer.