Leverancer, der kan kombineres

REALISTISK ARBEJDSMILJØ

I Simulatorhallen® skaber vi et realistisk arbejdsmiljø, med brug af rekvisitter, manualer, figuranter og simulatoransvarlige konsulenter. Simuleringen skal opleves som anderledes end hverdagen – og som konkret arbejde. Med et citat fra Gitte Østergaard: Simulering er så tæt på virkeligheden, man kan komme, uden at være der. Vi udfører ofte simuleringer i Sukkerhallen, hvor rammerne er ideelle for en simulering, når det er væsentligt at være “ved siden” af hverdagen. Vi udfører også simuleringer indenfor organisationens egne rammer, når det er væsentligt at være “midt i” hverdagen.

 

FORBEREDELSE AF DELTAGERE

Deltagerne skal være kompetente til at deltage. Det er de, når de kender formålet med simuleringen, når de kender det materiale, som de skal arbejde med, og når de deltager som sig selv. Deltagerne spiller ikke skuespil, de går på arbejde. Derfor arrangerer vi en ”klar til simulering” forberedelse, før simuleringen går i gang.

 

TRÆNING MED FIGURANTER

Efter aftale bruger vi figuranter i simuleringerne. Figuranterne er gode træningsmakkere, der kan bevidne, hvordan en indsats virker på målgruppen. Figuranterne anerkender og guider deltagerne, såvel som udfordrer og inspirerer dem. Vi bruger figuranter fra den reelle målgruppe for indsatsen eller andre, der er grundigt instrueret i opgaven.

 

FEEDBACK OG EVALUERING

Simulering giver store mængder feedback. Lige på stedet kan det ses og mærkes, om man lykkes med opgaven, om opgaven faktisk er mulig at løse, om der er fejl og mangler i beskrivelserne osv. Deltagernes indsats skaber afgørende viden til organisationens videre liv. Derfor kvalificerer vi altid deltagernes oplevelser og erfaringer i simuleringerne – på stedet – og efterfølgende. Vi laver gerne en ledelsesrapport eller en egentlig evaluering, der samler feedbacken til senere brug.

 

GUIDNING EFTER DREJEBOG

De simulatoransvarlige har ansvar for simuleringen, mens den udspiller sig. De står på mål for det gode arbejdsmiljø i simuleringerne og guider deltagere videre med inspiration til andre måder at løse opgaven på. De simulatoransvarlige holder både øje med intentionen bag simuleringen og understøtter deltagernes muligheder for at deltage. Simuleringerne udføres efter en fælles drejebog, som både de simulatoransvarlige og deltagerne refererer til. Gruppen af simulatoransvarlige kan bestå af konsulenter fra Simulatorhallen®, der kender til simulering og interne konsulenter, der kender til fagområdet.