Kort om simulering

TEST FØR IMPLEMENTERING

I simuleringer testes strategier og planer af de medarbejdere og ledere, der senere skal implementere og tage ansvar for forandringens målsætninger og effekter. Erfaringer erhvervet på en dag eller to i et simuleret arbejdsmiljø, kan forebygge mange forsinkelser. Testen giver alle parter feedback om, hvad der skal til, når den planlagte satsning skal lykkes.

 

TRÆN ARBEJDSGANGE OG FÆRDIGHEDER, DER SKAL IMPLEMENTERES

Simulering er et effektivt værktøj til at træne store grupper af medarbejdere, der skal lære nye metoder. I simuleringens realistiske arbejdsmiljø udføres opgaverne, igen og igen. Deltagerne arbejder efter manual, hjælper hinanden og får guidning undervejs. Ved at arbejde direkte med træning af “hvordan” en opgave kan udføres får deltagerne nye rutiner og erfaringer med hjem, der straks kan anvendes.

 

SIMULERING AF SAMARBEJDE

Simuleringer forener for første gang klassisk kommunikationstræning og samarbejdsøvelser, udvikling og produktion, rationalisering og innovation, medinddragelse og vidensindsamling i en og samme begivenhed. På baggrund af den brede vifte af aktiviteter, der kan udføres som simuleringer, designer vi små og større simuleringer i tæt samarbejde med organisationer og virksomheder.

 

For mere information og referencer kontakt venligst Thorkild Olsen på tlf. 2785 4021 eller på thorkild@villavenire.dk