Per Christensen

Som chefrådgiver arbejder jeg med ledertræning og ledelsesudvikling på Masterclass-niveau, strategi-sparring, ledelse af innovation og processtøtte, offentlige digitaliserings-strategier og implementering, samt facilitering af seminarer og møder med 2-200 deltagere.

 

Mine mangeartede erfaringer med ledelse gennem 25 år, senest som direktør, har overbevist mig om at ledelseskraft og -læring hænger uløseligt sammen. Dermed er fokus sat for mit nye virke som chefrådgiver i VILLAVENIRE. Jeg vil gerne medvirke til at skabe resultater via virkningsfyldt ledelse, der forløser det menneskelige potentiale gennem læring.

 

Gennem mit virke som leder har jeg mange praktiske erfaringer med at omsætte VILLAVENIREs forandringstænkninger og metoder til konkrete brugbare resultater til gavn for både borgere, ledere og medarbejdere. Endelig har jeg også stor erfaring med individuel sparring og coaching med udgangspunkt i Villaens metoder.

 

Tlf. +45 5114 7590

CV

2017-

Chefrådgiver, VILLAVENIRE

 

2014-2016

Direktør, Børn og Skole, Gentofte Kommune

 

2010-2014

Vicedirektør, Børn, Unge og Fritid, Gentofte Kommune

 

2005-2010

Projektchef, SKUB-projektet (Skoleudvikling- og ombygning, se www.skub.dk)

 

1997-2005

Fuldmægtig og vicekontorchef, Skoleafdelingen, Gentofte Kommune

 

1988-2003

Værnepligtig sergent og oversergent af reserven, Flyvevåbnet, Flyvestation Ålborg

 

1991-1997

Cand. Scient. Pol. Københavns Universitet