Åndenød - Samtalesalon med Thorkild Olsen

Onsdag den 8. maj i København

 

med gæster

 

Peter Rymann; Centerchef Børn og Familier, Greve kommune

 

Morten Holle; Afdelingschef Campus Service, Statens Serum Institut

 

Pia Christensen; Teamleder Dagtilbud og Skole, Næstved kommune

 

Der er nu gået mere end et år i arbejdet med resonansfællesskaber, og vi indhøster på ugentlig basis nye erfaringer. Erfaringer om, hvordan vi kan åbne rum, hvor vi skaber fornyet kontakt til hinanden, revitaliserer sproget, forankrer forbindelsen til os selv og giver det, som virkelig betyder noget, fornyet plads. Samtidig foregår det hele i moderne organisationer med fuld speed på både drift og udvikling. Derfor vil vi med denne samtalesalon sætte fokus på, hvad der kan gøres, når betingelserne ikke er optimale. Når man mister vejret og når ”ånden er i nød”.

 

Vi deler erfaringer og perspektiver, som blandt andet skubbes i gang med afsæt i tre små inspirations-samtaler faciliteret af Thorkild Olsen:

 

Peter Rymann har i en gennemgribende transformationsproces flyttet blikket fra implementering til organisatorisk læring funderet i pragmatisk ledelse, prøvehandlinger og dialog.

 

Pia Christensen har på egen krop gjort erfaringer med at miste vejret, når paradigmer støder sammen og sproget får det svært. Pia har derfor forsøgt at tage fat i narrative metoder, bevidning og resonansfællesskaber.

 

Morten Holle insisterer på en åbenhed i sit lederskab. Dette forbinder Morten med at være tro overfor egne værdier. Men heri selvsagt også en sårbarhed. Resonansfællesskaber handler også om at give plads til eksistentielle samtaler og samvær.

 

Thorkild Olsen har med sin bog ”Livets uendelige kilde” sat gang i en søgen – en søgen efter resonansfællesskaber, der skal bringe os de første skridt væk fra mistrivsel og udbrændthed. Resonansfællesskaber kan genoprette en følelse af forbindelse og mening i vores liv. Med afsæt i bogens fire tilgange ’Bestyrkes’, ’Bevidnes’, ’Bevæges’ og ’Berøres’ vil Thorkild beskrive aktuelle erfaringer fra organisationer, der prøver sig frem.

 

”De første afgørende skridt videre frem kunne være at erstatte udbrændt og forbrændt med ’åndenød’. Det, vi lige nu reagerer på med alvor, er, at vi ikke kan trække vejret. At ånden er i nød. At vores vejrtrækning er hektisk. At vi mangler ilt. Kvælning. Livets uendelig kilde tilbyder alt det modsatte. Resonansfællesskaber kan åbne rum, hvor vi atter kan trække vejret. Dybt ind. Langsomt ud. Og igen. Nu sammen. Hvis vi skaber fællesskaber, hvor vi kan trække vejret sammen, er der garanti for, at omverden forandres. Det ligger indlejret i naturen.”

Livets uendelige kilde, s. 138

 

Tid: onsdag den 8. maj 2023 kl. 14.30 – 17.30

 

Sted: Villa Venire, Strandgade 4.B., st. tv., Christianshavn (metro kører lige til døren)

 

Forplejning: kaffe, the og lidt snack ved ankomsten

 

Pris: 250 kr

 

Tilmelding på link her