Resonans-Fællesskaber

Fire kursusmoduler – og fest!

Tag dem alle eller hver for sig. Hver gang med Thorkild Olsen.

Læs også den nye artikel om Udbrændthed, link her

 

DEN UDBRÆNDTE PLATFORM er titlen på ny bog, som jeg har kastet mig ud i. En bog der beskæftiger sig med den omfattende udbrændthed, hvor jeg med hjælp fra den tyske sociolog Hartmut Rosa både beskriver resonanstab og det, som jeg kalder, Resonans-Fællesskaber.

 

Resonans-Fællesskaber er en søgen efter nye kvaliteter, som kan sætte kursen for en udvikling, som giver bedre mulighed for at deltage i alle livets aspekter uden at blive syg og uden at brænde jorden af. De fire kursusmoduler afspejler denne søgen, hvor vi sammen skal afprøve måder at skabe bedre sociale verdener med afsæt i organisationers liv. Resonans-Fællesskaber er små eksperimenter, hvor vi sammen gør os erfaringer med, hvordan vi kan komme godt videre med mere energi, hvordan vi kan modvirke udbrændthed og hvilke organiseringsprincipper vi kan anvende, så den evige acceleration ikke slår os omkuld. Altså sammen finde gnisten.

 

Der er, i denne sammenhæng, fire arenaer for Resonans-Fællesskaber:

  1. Bestyrkes afspejler vores fremtidsforventning. Vi har brug for meningsmættede forestillinger om fremtiden. Vores fremtidsforventning skal få hjertet til at slå en ekstra gang. Det er forventningen der for alvor kan sætte bevægelse i gang uden alt for meget møje og besvær.

  2. Bevidnes handler om anerkendelse. Ikke om ros og enighed, men om at der skal være feedback i systemet, at der er nogen der gider tale med os og i det hele taget en fornemmelse af at blive set som en væsentlig anden. I en tid med krampe og kamp er det ikke helt ligetil, men der er, som sagt, ingen vej udenom.

  3. Bevæges i krop og tanke skal både forstås konkret og metaforisk. Konkret som at det faktisk er en god idé at bevæge sig, at synge og danse og lade musikken spille. Alle disse ikke-sproglige fænomener aktiverer dimensioner i fællesskabet, vi har svært ved at indhente med ord, men som er mulige at betydningsmætte i beskrivelser af aktivitet og organisering. Det skal også forstås metaforisk som den bevægelse der finder sted i mødet med musik, poesi, teater og kropslig aktivitet.

  4. Berøres tager sin begyndelse i, at jeg selv er blevet berørt. Det har ikke været uden omkostninger at mærke, hvordan mit eget smil er stivnet, som en påmindelse om alvoren. Som et kald til at gøre noget. Men ikke forhastet. Ikke som mere af det samme som ikke virker. Her må vi ty til de mere uudgrundelige praksisser, sådan som kunstnere og åndsrige mennesker formår det.

 

Modul 1 – Bestyrkes: Stærke Grundfortællinger og Poetiserende Praksis

På disse to dage vil der blive arbejdet med velkendte narrative metoder til udvikling af stærke grundfortællinger, der formår at skabe retning midt i kompleksiteten. Kombineret med nye forsøg med poetiserende praksis, der etablerer et andet forhold til tid og sted med afsæt i spørgsmålet ”hvor er vi?”.

 

Den 2 – 3. juni 2022.

Kl. 9.00 – 15.00 begge dage.

Pris kr. 2.300 + moms.

Fuld forplejning.

OBS: Kurset gentages d. 9. – 10. marts 2023

 

TILMELDING

 

 

Modul 2 – Bevidnes: ’Arbejds-Samtaler’

Mange vil vide, at bevidning er en specifik narrativ praksis til etablering af professionel anerkendelse. Dette kan ikke gentages nok gange, så finder også plads disse to dage. Sigtet med dagene er primært at dykke ned i Villa Venires nye forsøg med ’Arbejds-Samtaler’, som etableres indenfor rammen af to semantiske polariteter:

  1. Fokus på opgaven – Plads til eksistentielle spørgsmål

  2. Planlagte samtaler – ’Her&Nu’ håndtering

’Arbejds-Samtaler’ er blandt andet resultat af et lille aktionsforskningsprojekt, hvor en række organisationer og personer har bidraget med afsæt i, at dybere forståelser for de dialogiske elementer synes på vej tilbage til organisationslivet.

 

Den 1 – 2. september 2022.

Kl. 9.00 – 15.00 begge dage.

Pris kr. 2.300 + moms.

Fuld forplejning.

OBS: Kurset gentages d. 20. – 21. april 2023

 

TILMELDING

 

 

Modul 3 – Bevæges: ’Bevægelse i tanke og handling via musik, sang og krop’

Vi har set det mange gange, hvordan musikken, sangen og bevægelsen kan skabe fællesskab og helt ny energi. Disse dage undersøger vi, hvordan disse stærke erfaringer kan gøres til principper for aktiviteter og samvær i organisatoriske kontekster.

Længslen efter noget andet er udtalt – ligesom længslen efter at kunne bryde blufærdigheden og komme fri af de lænker, der fortæller os at det organisatoriske repertoire er begrænset. Vi er levende væsener som gerne vil være levende i vores fællesskaber. Kan vi sammen finde måder at gøre dette på!?

 

Den 4 – 5. oktober 2022.

Kl. 9.00 – 15.00 begge dage.

Pris kr. 2.300 + moms.

Fuld forplejning.

OBS: Kurset gentages d. 17. – 18. august 2023

 

TILMELDING

 

Modul 4 – Berøres: ’Med fantasien på arbejde’

I samarbejde med Stine Pilmark; Akademiet for Utæmmet Kreativet.

Øjne og spejle er bærende begreber disse to dage. Vi arbejder med blikket. Ikke blot som evnen til at se hinanden men som fornemmelsen for, hvad der forbinder os i vores kærlighed til jorden og til livet. Sammen lader vi fantasien råde med plads til oplevelser, der måske kan guide os videre i vores hverdag.

Et eksperimenterende rum, hvor åndedrættet bringes i ro, så vi kan blive mindet om det vigtigste og gøre det til et anliggende for ’det næste’.

 

Den 8. – 9. december 2022.

Kl. 9.00 – 15.00 begge dage.

Pris kr. 2.300 + moms.

Fuld forplejning.

OBS: Kurset gentages d. 12. – 13. oktober 2023

 

TILMELDING

 

 

Festen er et stort Resonans-Fællesskab i sig selv!

Vi vil fejre Villa Venires 15-års jubilæum og den nye bog i jeres gode selskab. Se line up her

 

Fredag den 27. januar 2023

Dagsprogram kl. 10.00 – 17.30

Pris kr. 950 + moms.

Fuld forplejning.

 

TILMELDING

 

Aftenfest kl. 17.30 – 23.00

Pris kr. 650 + moms.

Mad og underholdning er indeholdt i prisen. Drikkevarer er for egen regning.

 

TILMELDING

 

En helt særlig dag med bog-reception, jubilæumsfejring og et ’samlet værk’, hvor hele dagen – og aftenen med – etableres som et stort ’Resonans-Fællesskab’.

 

TILMELDING