De første skridt væk fra mistrivsel og udbrændthed:

 

 

Samtalesalon om resonansfællesskaber

fredag den 22. september i København

 

med

 

  • Direktør Gitte Lohse fra Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning

  • Ledelsesforsker Lone Hersted fra Aalborg Universitet

  • Forfatter Thorkild Olsen

 

Vi bliver nødt til at snakke sammen. Og det haster. Udbrændthed og stress udfordrer arbejdspladser og den enkelte. Derfor inviterer vi ledere i offentlige og private organisationer til denne samtalesalon. Sammen skal vi sætte gang i en søgen efter løsninger, der kan bringe os de første skridt væk fra udbrændthed og fremmedgørelse.

 

De seneste år ligner ingen andre, når det kommer til antallet af stresssygemeldinger, beskrivelser af udbrændthed og nu senest flugt fra presset i hverdagen i form af quiet quitting og søgen mod alternative arbejdsliv. Nye teorier om, hvad der er på spil, flytter fokus fra individets evne til at forvalte sin arbejdssituation til de fælles vilkår.

 

Den tyske sociolog Hartmut Rosa anvender begrebet resonans til at beskrive den naturlige oplevelse af sammenhæng, der kan blive forvrænget og helt forsvinde, når arbejdssituationen accelererer i et tempo, ingen kan følge med i. Vi står lige nu overfor en vifte af kriser, som presser os mentalt og fysisk, belaster vores samarbejde og ledelsesrum. Velfærdskrisen betyder samtidig, at der er politisk fokus på at udvide råderummet og arbejdsstyrken. Mens der samtidig i den brede befolkning er et udbredt ønske om kortere arbejdstid, større fleksibilitet og bedre balance i arbejdslivet.

 

Vi står derfor med en stor opgave. En opgave der bedst kan løses i små bidder – via prøvehandlinger. Prøvehandlinger, der skal pege på, hvordan vi ledelsesmæssigt kan skabe rammer, hvor vi ikke brænder ud og brænder jorden af.

 

Gitte Lohse vil, som topdirektør i en af landets største organisationer, fortælle om de ledelsesmæssige stræk, der opstår i spændet mellem ressourceoptimering og forventning om løbende effektiviseringer på den ene side og på den anden side ønsket om at skabe sammenhæng, samarbejde og mening for ledere og medarbejdere i dagligdagen og dermed høj faglig kvalitet i løsningen af kerneopgaven. Gitte vil samtidig, i dialogen, respondere på samtalesalonens bud på resonansfællesskaber.

 

Lone Hersted har netop redigeret og udgivet antologien; ”Resonans i organisationer – ledelse, trivsel og læring” – en antologi, som belyser organisatoriske og arbejdsmæssige problemstillinger i relation til Hartmut Rosas sociologi. Lone vil præsentere Rosas resonanstænkning og, gennem eksempler fra bogen, pege på, hvorfor resonansbegrebet er yderst relevant og afgørende at beskæftige sig med for ledere i dag.

 

Thorkild Olsen har med sin bog ”Livets uendelige kilde” sat gang i en søgen – en søgen efter resonansfællesskaber, der skal bringe os de første skridt væk fra mistrivsel og udbrændthed. Resonansfællesskaber kan genoprette en følelse af forbindelse og mening i vores liv. Med afsæt i bogens fire tilgange ’Bestyrkes’, ’Bevidnes’, ’Bevæges’ og ’Berøres’ vil Thorkild beskrive aktuelle erfaringer fra organisationer, der prøver sig frem.

 

 

Tid: fredag den 22. september 2023 kl. 15.00 – 19.00

 

Sted: Villa Venire, Strandgade 4 b, 1401 København K

 

Forplejning: kaffe, the og brød ved ankomsten

 

Fredagshygge: mulighed for et glas vin som afslutning

 

Pris: 450 kr.