Projekter - Det umuliges kunst

Denne film er skabt som en tale til alle de aktive projektledere og nøglemedarbejdere – i anledning af en afslutningskonference for et storslået satspuljeprojekt i Sundhedsstyrelsens regi. Talen var til de tilstedeværende, men den rækker ud til alle aktive parter i projekter, de mange, mange hænder, der har fat i projekterne, når de skal lykkes. Og feen har en særlig funktion….