Kate Larsen

For mig er menneskers mange udtryksformer en kreativ legeplads. Jeg er optaget af interaktionen imellem mennesker. På møder, workshops og seminarer ser jeg mange sociale koder for, hvilken adfærd, hvilke følelser og hvilken moral og etik som tillades eller udelades. Disse koders afgørende betydning udgør mit indre kompas, når jeg faciliterer sociale samlingsfora.

 

Med udgangspunkt i VIL-KAN-SKAL-modellen har jeg udviklet en model for arbejdet med organisationers udtryk, som jeg kalder TØR-GØR-BØR-modellen. Jeg er netop nu i færd med at skrive en bog om modellen i samarbejde med Thorkild Olsen. At puste til mit eget og andres mod, er en fordring, jeg bærer med mig i opgaveudførelsen, såvel som i privatlivet og modet er derfor et af bogens centrale temaer.

 

Jeg har en forkærlighed for teaterverdenen og jeg anlægger ofte en performativ forståelsesramme som metafor for procesfacilitering. Det betyder også, at jeg vedvarende forsøger at have en legende tilgang til arbejdslivet, som ellers ofte præges af vaner og ritualer, som er svære at skubbe i nye retninger.

 

Jeg gør en dyd ud af at være autentisk og nysgerrig i samtaler, og jeg har en instinktiv tillid til, at menneskers adfærd bunder i gode intentioner. Jeg har primært mine erfaring fra opgaver i den offentlige sektor og jeg ser den offentlige sektor, som en oplagt arena for udfoldelse af TØR-GØR-BØR modellen i praksis.

 

MOBIL: 22 28 78 72

 

CV

2019- Nu

Forfatter og Udviklingskonsulent Villa Venire

 

2017- Nu

Udviklingskonsulent, Fredensborg Kommune

 

2018-2018

Venire uddannelsen i Ledelse, coaching og proceskonsultation

 

2014-2017 Familierådgiver, Helsingør Kommune

 

2011-2013 Cand.Soc., Aalborg Universitet

 

2012 – 2012

Kursus i Projektledelse i organisationer, Københavns Universitet

 

2011-2013 Sagsbehandler, Frederiksberg Kommune

 

2007-2011 Bachelor i socialrådgivning ved Professionshøjskolen Metropol