Kate Lacetz

Når vi sammen skal bane nye veje for fremtiden, må vi ofte ændre på en kultur, som er afgørende for handlingernes forandringspotentiale. Det første skridt mod den gode fremtid er derfor at blive bevidst om sin kulturs afskygninger, og hvordan vi på respektfuld vis får givet liv til nye handlinger.

 

Min erfaring, er, at man med få, simple filosofiske spørgsmål, kan udvide sin egen og organisationens selvbevidsthed og herigennem træffe afgørende valg, som kan forbedre praksis i hverdagen. Jeg lægger vægt på sammenhænge og forskelle mellem omstændigheder, etik og handlinger, ved at fokusere på din og organisationens TØR-GØR-BØR.

 

Jeg anlægger ofte en performativ forståelsesramme som metafor for procesfacilitering. Det betyder, at jeg vedvarende forsøger at have en legende tilgang til arbejdslivet, som ellers ofte præges af vaner og rutiner, som er svære at skubbe i nye retninger. Når vi skal gøre noget på nye måder, kalder det på modet i os. Derfor møder jeg dig åbent og nysgerrigt omkring dine refleksioner med fokus på at få dit og Jeres mod til at folde sig ud.

 

MOBIL: 22 28 78 72

 

CV

2022-

Chefkonsulent, Villa Venire

 

2022

Diplomuddannelse i Kommunikativ Simulationstræning

 

2019-2022

Forfatter og Udviklingskonsulent, Villa Venire

 

2017- 2022

Udviklingskonsulent, Fredensborg Kommune

 

2018-2018

Venire uddannelsen i Ledelse, coaching og proceskonsultation

 

2014-2017 Familierådgiver, Helsingør Kommune

 

2011-2013 Cand.Soc., Aalborg Universitet

 

2012 – 2012

Kursus i Projektledelse i organisationer, Københavns Universitet

 

2011-2013 Sagsbehandler, Frederiksberg Kommune

 

2007-2011 Bachelor i socialrådgivning ved Professionshøjskolen Metropol