Modulbeskrivelse

Modul 1: Entré

 • Din vej hertil – Vi sætter hold

 • Læringsmål; dit fokus

 • De eksemplariske læringsprincipper; pragmatisk læringsfilosofi og praksis

 • Grundbegreber på Venire Uddannelsen

 • Den dobbelte anerkendelsesfordring – Anerkend relationen og opgaven

 • Læringsgruppe

 • Litteratur

Modul 2: Coaching / samtaler

 • Kvalitet i kontakten – Kommunikationens ABC

 • Professionel nysgerrighed – Spørgsmål som metode

 • Narrativ metode

 • Det gælder om at træde frem

 • At skabe deltagelsesmuligheder

 • Samtaler som styring

 • Kommunikativ simulationstræning

Modul 3: Ledelse / Projektledelse

 • VIL-KAN-SKAL modellen

 • Personlig og professionel robusthed

 • Pragmatisk ledelse

 • Manøvredygtighed i kompleksitet

 • Ledelseskraft, etisk og modig ledelse – TØR GØR BØR modellen

 • Fra Implementering til Virkeliggørelse

Modul 4: Proceskonsultation

 • Konsulentpositionen

 • Afklaringsmødet

 • Design af processer

 • Handling før Holdning – Simulering og simulationstræning

 • Organisationskonsultation – Proces med en gruppe

 • Villighed, venlighed og virkning – Konsultative dyder

Modul 5: Sæt læringen i spil

 • Genbesøg – Repetition

 • Kursisterne fokuserer på egen læring

 • Kompleksitetsteori – Udvidelse af det systemiske perspektiv

 • Events (!), der sætter læringen i spil

 • Afslutningsceremoni

KONTAKT
Vil du vide mere, kan du kontakte undervisningsansvarlig Thorkild Olsen her.