LITTERATUR TIL VILLAVENIRE UDDANNELSEN HOLD 16

GRUNDBØGER OG PLOTBOX mini UDLEVERES PÅ KURSET

 

  • Eksemplariske Samtaler. Villighed, Venlighed, Virkning. Thorkild Olsen. Forlag Venire 2016.
  • Sproget er ikke gratis. T. Olsen genlæst af F. Larsen, Dansk Psykologisk Forlag, 2011
  • VIL-KAN-SKAL. Ledelses- og læringsfilosofi under forandring. T. Olsen og F. Larsen, Psykologisk Forlag, 2012
  • Frisk luft til ledelse. Nye muligheder med Performance Management. F. Larsen, Gyldendal Public, 2012
  • Plotbox mini ® Egen udgivelse

Fordybelseslitteraturen og den anbefalede valgfri læsning udleveres ved kursusstart, som e-litteratur via Dropbox.

 

LÆSEPLAN FOR GRUNDBØGERNE & FORDYBELSESLITTERATUR TIL HVERT MODUL

 

Læs op til modul 1: Eksemplariske samtaler. Villighed, Venlighed, Virkning samt Pragmatisk, praktisk, professionelt, artikel af F. Larsen, Forlag Venire 2018. Begge dele udsendes inden kursusstart

 

Læs op til modul 2: Sproget er ikke gratis, hele bogen

Fordybelseslitteratur til modul 2: Uddrag fra Narrative samtaler A. Morgan, Hans Reitzels Forlag, 2005

 

Læs op til modul 3: VIL-KAN-SKAL, hele bogen

Fordybelseslitteratur op til modul 3: Uddrag fra Fremtidens Organisation, F. Laloux, Forlaget I AM, 2015

 

Læs op til modul 4: Frisk Luft til ledelse, hele bogen, samt avis Venire nr. 17 ( webversion).

Fordybelseslitteratur til modul 4: Uddrag af Kommunikation og skabelsen af sociale verdener B. Pearce, Dansk Psykologisk Forlag, 2007

 

Læs op til modul 5: Genlæsning af udvalgte dele af grundbøgerne

Fordybelseslitteratur til modul 5: Det edukative perspektiv, Klaus Bakdal, Erhvervspsykologi, 2012, Stå fast i samtalen, Elisabeth Skov Nielsen, Erhvervspsykologi 2015, Vi når ikke at kende verden, før den er forandret, K. Colling Nielsen, Essay i Politiken 31. december 2017, samt Systemisk metode – et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler, Thorkild Olsen, 2008

 

VALGFRI LÆSNING, SOM VI ANBEFALER

 

Anerkendelse og monstrøsitet i organisationer, Af L. Windfeld Holt og T. Olsen, Villa Venire, 2009

Uddrag af Mentale Systemers Økologi, G. Bateson, Akademisk Forlag, 2005

Hypothesizing, Circularity, and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity, G. Cecchin, 1987

Uddrag fra Grib fremtiden, Peter Hesseldahl, L&R Business, 2011

Kollaps, Over-educated, Under-performers Af T. Olsen og F. Larsen, Villa Venire, 2013

Uddrag fra Syv fortællinger om narrativ praksis, antologi ved A.S. Møller Sparre, Dansk Psykologisk Forlag, 2009

Forandring og innovation. Organisatorisk læring sat på spidsen – den evige historie om fejl? U. Brandi, Erhvervspsykologi, 2011

Uddrag fra Offentlig Styring. Simpel. Refleksiv. Transformativ K. Majgaard, Hans Reitzels forlag, 2013

Narrativ praksis i organisationer – At skabe læring, udvikling og forandring med fortællingen som metafor, M. Schnoor, Erhvervspsykologi nr. 2, vol 14, juni 16.

Uddrag fra At stå i det åbne F.T. Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2008

Narrativ praksis i organisationer – At skabe læring, udvikling og forandring med fortællingen som metafor, M. Schnoor, Erhvervspsykologi nr. 2, vol 14, juni 16.