LITTERATUR TIL VENIRE UDDANNELSEN

GRUNDBØGER OG PLOTBOX mini UDLEVERES PÅ KURSET

 

 • Eksemplariske Samtaler. Villighed, Venlighed, Virkning. Thorkild Olsen. Forlag Venire 2016.

 • Sproget er ikke gratis. T. Olsen genlæst af F. Larsen, Dansk Psykologisk Forlag, 2011

 • VIL-KAN-SKAL. Ledelses- og læringsfilosofi under forandring. T. Olsen og F. Larsen, Psykologisk Forlag, 2012

 • Frisk luft til ledelse. Nye muligheder med Performance Management. F. Larsen, Gyldendal Public, 2012

 • Plotbox mini ® Egen udgivelse

 

Fordybelseslitteraturen og den anbefalede valgfri læsning udleveres ved kursusstart, som e-litteratur via Dropbox.

 

LÆSEPLAN FOR GRUNDBØGERNE & FORDYBELSESLITTERATUR TIL HVERT MODUL

 

Læs op til modul 1: Eksemplariske samtaler. Villighed, Venlighed, Virkning samt Pragmatisk, praktisk, professionelt, artikel af F. Larsen, Forlag Venire 2018. Begge dele udsendes inden kursusstart

 

Læs op til modul 2: Sproget er ikke gratis, hele bogen

Fordybelseslitteratur til modul 2: Uddrag fra Narrative samtaler A. Morgan, Hans Reitzels Forlag, 2005

 

Læs op til modul 3: VIL-KAN-SKAL, hele bogen

Fordybelseslitteratur op til modul 3: Uddrag fra Fremtidens Organisation, F. Laloux, Forlaget I AM, 2015

 

Læs op til modul 4: Frisk Luft til ledelse, hele bogen

Fordybelseslitteratur til modul 4: Uddrag af Kommunikation og skabelsen af sociale verdener B. Pearce, Dansk Psykologisk Forlag, 2007

 

Læs op til modul 5: Genlæsning af udvalgte dele af grundbøgerne

Fordybelseslitteratur til modul 5: Det edukative perspektiv, Klaus Bakdal, Erhvervspsykologi, 2012, Stå fast i samtalen, Elisabeth Skov Nielsen, Erhvervspsykologi 2015, Vi når ikke at kende verden, før den er forandret, K. Colling Nielsen, Essay i Politiken 31. december 2017, samt Systemisk metode – et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler, Thorkild Olsen, 2008

 

VALGFRI LÆSNING, SOM VI ANBEFALER

 

 • Anerkendelse og monstrøsitet i organisationer, Af L. Windfeld Holt og T. Olsen, Villa Venire, 2009

 • Uddrag af Mentale Systemers Økologi, G. Bateson, Akademisk Forlag, 2005

 • Hypothesizing, Circularity, and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity, G. Cecchin, 1987

 • Uddrag fra Grib fremtiden, Peter Hesseldahl, L&R Business, 2011

 • Uddrag fra Det urergerlige projekt, Sven Bertelsen, Lean Construction DK, 2015

 • Kollaps, Over-educated, Under-performers Af T. Olsen og F. Larsen, Villa Venire, 2013

 • Uddrag fra Syv fortællinger om narrativ praksis, antologi ved A.S. Møller Sparre, Dansk Psykologisk Forlag, 2009

 • Forandring og innovation. Organisatorisk læring sat på spidsen – den evige historie om fejl? U. Brandi, Erhvervspsykologi, 2011

 • Uddrag fra Offentlig Styring. Simpel. Refleksiv. Transformativ K. Majgaard, Hans Reitzels forlag, 2013

 • Narrativ praksis i organisationer – At skabe læring, udvikling og forandring med fortællingen som metafor, M. Schnoor, Erhvervspsykologi nr. 2, vol 14, juni 16.

 • Uddrag fra At stå i det åbne F.T. Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2008

 • Narrativ praksis i organisationer – At skabe læring, udvikling og forandring med fortællingen som metafor, M. Schnoor, Erhvervspsykologi nr. 2, vol 14, juni 16.