LITTERATUR TIL VENIRE UDDANNELSEN

GRUNDBØGER, DER UDLEVERES PÅ KURSET

 

  • Sproget er ikke gratis. T. Olsen genlæst af F. Larsen, Dansk Psykologisk Forlag, 2011

  • VIL-KAN-SKAL. Ledelses- og læringsfilosofi under forandring. T. Olsen og F. Larsen, Psykologisk Forlag, 2012

  • Eksemplariske samtaler,Villighed. Venlighed. Virkning. T. Olsen, Forlag Venire 2016

  • Pragmatisk ledelse. Planlagt, praktisk, professionelt. F. Larsen, Forlag Venire 2020

  • Livets uendelige kilde. En søgen efter resonansfællesskaber. T. Olsen, Forlag Venire 2023

 

Fordybelseslitteraturen og den anbefalede valgfri læsning udleveres som e-litteratur via Dropbox ved kursusstart.

 

LÆSEPLAN FOR GRUNDBØGERNE, FORDYBELSESLITTERATUR OG VALGFRI LÆSNING

 

Læs op til modul 1: Pragmatisk ledelse, praktisk, professionelt, hele bogen. Udsendes inden kursusstart

 

Læs op til modul 2: Sproget er ikke gratis, hele bogen

Fordybelseslitteratur til modul 2: Uddrag fra Narrative samtaler A. Morgan, Hans Reitzels Forlag, 2005

Valgfri læsning til modul 2, som vi anbefaler: Uddrag af Mentale Systemers Økologi, G. Bateson, Akademisk Forlag, 2005, Hypothesizing, Circularity, and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity, G. Cecchin, 1987, Uddrag fra Syv fortællinger om narrativ praksis, antologi ved A.S. Møller Sparre, Dansk Psykologisk Forlag, 2009

 

Læs op til modul 3: VIL-KAN-SKAL, hele bogen

Fordybelseslitteratur op til modul 3: Uddrag fra Fremtidens Organisation, F. Laloux, Forlaget I AM, 2015

Valgfri læsning til modul 3, som vi anbefaler: Uddrag fra Grib fremtiden, Peter Hesseldahl, L&R Business, 2011, Uddrag fra Det urergerlige projekt, Sven Bertelsen, Lean Construction DK, 2015, Forandring og innovation. Organisatorisk læring sat på spidsen – den evige historie om fejl? U. Brandi, Erhvervspsykologi, 2011

 

Læs op til modul 4: Livets uendelige kilde, hele bogen

Fordybelseslitteratur til modul 4: Åbne-Ordne-Lukke-metoden, F. Larsen, Forlag Venire, 2024

Valgfri læsning til modul 4, som vi anbefaler: Prøvehandlinger – genvej til bæredygtig udvikling, T. Olsen, Erhvervspsykologi vol. 19 nr. 4, dec. 2021, Uddrag fra Offentlig Styring. Simpel. Refleksiv. Transformativ K. Majgaard, Hans Reitzels forlag, 2013, Narrativ praksis i organisationer – At skabe læring, udvikling og forandring med fortællingen som metafor, M. Schnoor, Erhvervspsykologi nr. 2, vol 14, juni 16

 

Læs op til modul 5: Eksemplariske samtaler,Villighed. Venlighed. Virkning, hele bogen

Fordybelseslitteratur til modul 5: Det edukative perspektiv, Klaus Bakdal, Erhvervspsykologi, 2012.

Valgfri læsning til modul 5, som vi anbefaler: Uddrag fra Det vundne sekund, Klaus Bakdal, Dansk Psykologisk Forlag, 2021. Stå fast i samtalen, Elisabeth Skov Nielsen, Erhvervspsykologi 2015, samt Systemisk metode – et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler, Thorkild Olsen, 2008