Den gode personaledag

Ønsker I den gode personaledag, hvor I får styrket jeres relationer, fællesskab og faglighed og samtidig arbejdet med anerkendelse og god kommunikation?

 

Den gode personaledag er en glad, energifuld og lidt anderledes dag, hvor I får mødt og talt med hinanden om vigtige emner. Vi arbejder med, hvad I VIL, KAN og SKAL – altså jeres ønsker og ambitioner [eller villighed og vilje], jeres færdigheder og evne til at løse opgaven og jeres præmis i form af opgaver og vilkår. Under de overskrifter arbejder vi med at få øje på hinanden og det fælles, og hvad der skal til for at styrke bevægelser mod det lidt bedre.

 

Anledningen kan være, at I måske havde et utilfredsstillende resultat i den seneste trivselsundersøgelse og gerne vil øge trivslen eller trænger til at blive rystet mere sammen. Eller at I godt kunne bruge nogle fælles, enkle metoder til at kommunikere bedre og anerkende hinanden. Eller at I synes, det er på tide at få talt lidt mere om, hvad I kan og lykkes med i hverdagen.

 

Dagen byder på:

  • Musikalske indslag, der fremmer kontakt, relationer, læring og hukommelse.

  • Oplæg om VIL-KAN-SKAL-modellen, kommunikation, feedback og anerkendelse.

  • Øvelser og refleksioner der styrker relationer og klarhed om hvad man vil, kan og skal.

Dagen giver:

  • Oplevelse af fællesskab, makkerskab og sjov

  • Større klarhed over, hvad I vil, kan og skal – som gruppe og hver især

  • Ideer til til små forandringsgreb, der kan sætte gang i forandringen.

  • Opmærksomhed på og redskaber til kommunikation om det vigtige, feedback og anerkendelse.

  • VIL-KAN-SKAL som fælles referenceramme for samtaler om det vigtige.