Villa Venires teoretiske forståelsesrammer

SYSTEMISK TÆNKNING

Det systemiske perspektiv understreger systemets betydning for hvordan et bestemt fænomen kan opstå, udvikle sig eller forsvinde. Vi interesserer os for de relations- og kommunikationsformer, der optræder i organisationer og grupper. Vi mener, at det er sådan, vi kan få indsigt i logikker, der gør noget muligt og andet utænkeligt. Derfra kan der arbejdes med at åbne for nye muligheder for at forstå hinanden og nye måder at arbejde sammen.

 

ANERKENDELSE

Ikke at forstå som ros og enighed, men at forstå som en dyb overbevisning om, at anerkendelse er forudsætning for læring og udvikling. Selv bag vanskelige situationer og udsagn gemmer der sig intentioner om noget bedre. Vi viser respekt for intentionen, og vi er overbeviste om, at alle mennesker bærer værdifulde erfaringer og indsigter, der kan inddrages og aktiveres positivt. Udtrykt ganske kort er anerkendelse grundlæggende en filosofisk fordring om at se den anden som en væsentlig anden – og i arbejdslivet en professionel fordring om at anerkende individet såvel som opgavens væsentlighed.

 

NARRATIVITET

Narrativ betyder fortælling. Den narrative teori er en teori om, hvordan vi alle, som individer og i organisationer, strukturerer vores verdensopfattelse: at hele vores identitet, hukommelse og forståelse forbindes i fortællinger, vi fortæller forfra – om og om igen. Man kan derfor arbejde med at skabe alternative konstruktive fortællinger, der kan hjælpe mennesker og organisationer videre fra fastlåsende fortællinger.

 

PRAGMATISME

Pragmatismen er en læringsfilosofi, der understreger at al læring er erfaringsbaseret. Alt det, vi allerede ved og gør, udgør vores samlede erfaring. Når vi lærer noget nyt, sættes erfaringen en stund på stand by, mens vi præsenteres for ny viden, nye metoder og nye virkninger. Læringen bliver da den kvalificerede vurdering af såvel gamle som nye erfaringer, der efterlader det bedst tænkelige, med sigte på morgendagens praksis. Denne læringsproces kalder vi i Villa Venire for 1:1:1.