Pragmatisk ledelse del 1 af 4

Pragmatisk ledelse. Planlagt. Praktisk. Professionelt. af Frederikke Larsen
Dette er del 1 af 4, der stammer fra den kommende bog om pragmatisk ledelse.