Kære Venner,

 

I år åbnede ‘Porten’ sig for VILLAVENIRE og vi er vitterlig meget meget glade for vores nye sted på Strandgade. Responsen fra kursister og gæster har også været entydig. Der er bare rart at være og rammerne understøtter deltagelse og læring.

 

Netop deltagelse og læring er blevet gennemgående temaer i de projekter og tiltag, som vi aktuelt har samarbejde omkring. Til eksempel:

 

– Praksisnære undervisningsformer via simulationstræning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole

– Implementering af værdier i stor hotelkæde med brug af narrative metoder, musik og bevægelse

– Udvikling af konceptet ‘Pragmatisk ledelse’ sammen med kommune – med fokus på individuel og organisatorisk læring

– Test af nye telemedicinske løsninger (IT-platform) med brug af simulering – såkaldt ChangeSimulations

 

Og så er der jo

 

– Med Mig i Midten, hold 4

– Venire Uddannelsen, hold 17

– de mange samtaler – coaching – med personer og grupper

– Udgivelse af den nye bog ‘Pragmatisk ledelse’, hvor kapitel 1 og kapitel 2 ligger frit tilgængelig hos Forlag Venire

 

Der er så meget, vi er involveret i, som gør os både stolte og glade. Vi oplever ikke mindst, at de pragmatiske principper, simulationer og narrative metoder skaber gode deltagelsesmuligheder og skaber læring, selvom vilkårene ikke altid er optimale.

 

De varmeste sommerhilsner fra os i
VILLAVENIRE