Rikke Leander

Arbejdsliv

 

Som underviser, projektleder og uddannelseschef har jeg gennem de sidste 18 år beskæftiget mig med undervisning, læring og forandringsprocesser – primært i uddannelsessektoren. Kombineret med mine uddannelser har jeg særlig stor indsigt i de uddannelsespolitiske dagsordener, kvalitets- og strategiarbejde og på det helt nære og praktiske niveau – i undervisningspædagogik samt didaktik. Jeg har været uddannelseschef 2013-17 og har udøvet mit ansvar ved at udvikle og virkeliggøre en læringskultur med værksteder, feedback til studerende, tydelig klasseledelse og gode relationer. I praksis har jeg understøttet denne udvikling ved at observere undervisning og efterfølgende supervisere mine undervisere.

 

Uddannelse

 

Mit professionelle virke har siden sin begyndelse, da jeg var i starten af 20’erne, været præget af en kontinuerlig og jævnlig veksling mellem uddannelse og arbejde. Jeg er i gang med en kandidatuddannelse i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet i Sydhavnen og er i dette 9. semester så privilegeret at være i praksisforløb hos VILLAVENIRE. Jeg er drevet af et engagement for at gøre noget, som flytter i den ønskede retning, men jeg høster også energi i fordybelse på studier i ny viden, som jeg skal have ud at gå i praksis i organisationerne.

 

Tilgang

 

Min tilgang til læring og forandringsprocesser – ja måske i virkeligheden hele mit menneskesyn – hviler på den systemiske idé. Den systemiske grundtanke fortæller, at vi alle er forbundet og udgør hinandens omverdener. Verden er et komplekst net af systemer og vores evne til at navigere i og mestre verden forøges i takt med, at vi øger meningsskabelsen i denne kompleksitet. Via refleksion fra omgivelsernes forstyrrelser håndterer vi den komplekse verden. Den tyske sociolog Niklas Luhman (1927-1998) har siden min master i forandringsledelse været en stor inspirationskilde med hans tænkning om meningsskabelse. Som underviser, personaleleder, konsulent handler det for mig om at stille mig dér, hvor den anden bliver passende forstyrret til at skabe mening og flytte sig i den ønskede retning. Forandring og læring er og bliver en proces, som foregår i individet, men min opgave som facilitator bliver at skabe rammer og betingelser, så den anden flytter sig mod det næste.

 

I en tid med stor skriftlighed, mange møder og mails har jeg i mit arbejdsliv mødt behovet for at skære ind til benet: Hvad flytter det vi taler om, skriver om helt konkret i praksis…?? Praksisteorierne er, som systemteorien, – konstruktivistisk teori, som tager udgangspunkt i, at verden skabes i vores erkendelse, kommunikation og interaktion med hinanden. Men hvor systemteorien stopper ved meningsskabelsen supplerer praksisteorierne ved at interessere sig for, hvad vi helt konkret gør og siger – i handling og aktiviteter. Den amerikanske professor i praksisteori Theodore Schatzki (1956-) har inspireret mig med hans teori, som netop handler om at praksisser (doings and sayings) er afgørende for vores sociale eksistens. I et forandringsperspektiv tilbyder det praksisteoretiske perspektiv, at vi ikke bare taler om vores tanker, ideer og motivation men interesserer os for, hvad ser vi i vores praksis af konkrete handlinger og aktiviteter og ikke mindst hvad ønsker vi at se – i et fremadrettet perspektiv.

 

Telefon +45 23652943

Foto på vej