Venire Certificeringen

Certificeringen er et tilvalg til Venire Uddannelsen eller en lignende uddannelse i Villa Venires regi. Certificeringen er altså en overbygning på dit uddannelsesforløb, hvilket netop er pointen.

 

Med Certificeringen kan du tage læringen et skridt videre i din egen retning. Certificeringen er for dig, der bliver tændt på en udfordring, der kombinerer dine personlige og professionelle ambitioner, med et præstationskrav, der er relevant for dit arbejdsliv. Certificeringen er ikke en tilfældig eksamen, det er en unik mulighed for at koncentrere sig om det sjældne spring fra duelighed til mestring.

 

På Certificeringen sætter du dig et personligt og professionelt læringsmål indenfor Venire Uddannelsens teoretiske ramme, som du udforsker og træner gennem et projekt i din egen praksis. Din læringskontrakt, din planlægning, gennemførsel, dokumentation og fremlægning, ligger til grund for din Certificering.

 

Certificeringsforløbene ligger som oftest efter uddannelsesafslutning, og har typisk en varighed af 5-8 måneder.

 

Prisen for Certificeringen er en kostpris, hvor du betaler for vejledning og en eksamen.
Frederikke Larsen er vejleder på Certificeringen og Thorkild Olsen er eksaminator.

 

Certificeringen koster kr. 5.700,- + moms