Masterclass

Ny Ledelse Masterclass er et strategisk chef- og lederudviklingsforløb, der via simulering og træning øger ledelseskraften i praksis fra dag 1. Lederne er på arbejde i skærmede simuleringer og dogmetræning, da det er afgørende at gøre relevante erfaringer med det nye, få øje på handlemuligheder her og nu, få konkret feedback og træne gentagelse for at øge virkning og virkekraft.

 

Ny Ledelse Masterclass arbejder både med den personlige ledelseskraft og med ledergruppens samlede evne til at manøvrere i kompleksitet – når det ikke er muligt at regne den ud på forhånd. At kunne reagere relevant på det uventede. Vi arbejder målrettet med evnen til at gå på arbejde med det der er og dem der er, at sætte stemning, at gøre tingene sammen – om følgeskab og fællesskab !

 

Temaer på Ny Ledelse Masterclass aftales specifikt med kunden, da forløbet altid er tæt forbundet med en aktuel strategi og nødvendige forandringer. Eksempler på temaer er:

 

 • Handling-før-Holdning

 • Manøvredygtighed

 • Præcision i kommunikationen

 • Kvalitet i kontakten

 • Personlig og professionel robusthed

 • Narrativ forandringsledelse

 • Udvikling af personlig ledelsesidentitet

 • Prøvehandlinger som strategisk værktøj

 

Ny Ledelse Masterclass består typisk af 8 camps (16 dage i alt), der kan strække sig over et år. På de enkelte camps arbejder vi med simulering, træning, undervisning, refleksion og at sætte hold. Imellem de fælles dage arbejder deltagerne i ledelsesteam med konkrete forandringstiltag. Erfaringer og refleksioner omkring dette arbejde er emnet for den afsluttende certificring – ”Læring om Ny Ledelse”.

 

TEORETISK RAMME

 

Ledelse er en gerning. Ledelse er noget, der skal gøres. Det sætter vi altid i forgrunden på Ny Ledelse Masterclass, hvor vi arbejder med, hvordan ledelse kan tage sig ud, når bestemte bevægelser og virkninger ønskes. Det er således ikke en Masterclass i teoretisk refleksion og analyse. Men netop hvordan forskellige teorier kan inspirere til konkrete handlinger. Teori inddrages i det omfang det kan give nye måder at praktisere ledelse og vi anvender i den forbindelse også gæste-undervisere. Eksempler på teoretiske perspektiver og begreber som inddrages er:

 

 1. Begrebshistorie og betydning for social praksis

 2. Pragmatisk læringsfilosofi

 3. Transformativ styring

 4. Narrativ ledelse

 5. Kvalitetens paradoks

 6. Ledelse af selvledelse

 7. Grænsekrydsende ledelse

 

REFERENCER

 

Villa Venire har gennemført flere Ny Ledelse Masterclass, hvor det strategiske sigte har været:

 

 • Ledelse i vedvarende forandringer; fokus på evnen til at manøvrere i mange samtidige bevægelser

 • Den rehabiliterende forvaltning; fokus på at understøtte ledelse af stor transformation

 • ’Opgaven sætter holdet’; fokus på at fremme organisering ud fra devisen at opgaven sætter holdet.

 

Kontakt Chefkonsulent Christine Secher (3121 4716) for nærmere information, referencer samt mulighed for at drøfte rammerne for et forløb hos Jer.

 

 

mail: christine@villavenire.dk