Konsulentbistand efter behov

 

Organisationers liv er mangfoldigt, ting tager tid og det svære er svært. Sommetider kan det være en god ide at engagere en ekstern konsulent som rådgiver, procesfacilitator eller underviser. Vi rådgiver chefer og ledere før, undervejs og efter afgørende begivenheder. Vi tilbyder konsulentbistand til aktiviteter som seminarer, workshops, mødeledelse, innovationsprocesser, formidling af strategi m.m. Som oftest arbejder vi “på gulvet” sammen med organisationens konsulenter. Det sker også, at vi står alene i undervisningsrum på stedet. Vi leverer endvidere rapporter og beskrivelser til brug for beslutninger og prioriteringer.

 

Vi er også specialister i simulering som praksisnær kompetenceudvikling og som testmetode. Læs mere om simulering her