Pragmatisk ledelse og organisationsudvikling

Vi er overbeviste om, at pragmatisme er tidens bedste bud på effektiv, innovativ og visionær organisatorisk praksis. Fordi de komplekse omstændigheder forhindrer langsigtet planlægning og fordi vinderslaget eller disruption sjældent forekommer. Organisationens liv er mangfoldigt, ting tager tid og det svære er svært. Kort sagt: Uden prøvehandlinger, fokus på erfaringer og radikal åbenhed overfor feedback, ingen varige resultater. Vi peger derfor på to afgørende forhold:

 

Grundfortællinger

Organisationer har brug for stærke visionære grundfortællinger, der fungerer som magneter, der tiltrækker og trækker organisationen i den ønskede retning. Grundfortællinger er korte og dybe, snarere end lange og brede. De skal kunne huskes. De skal kunne mærkes. Sådan at det bliver nemt at gøre det rigtige i hverdagens mange afgørende momenter. Se mere her.

 

Simuleringer og prøvehandlinger

Undervejs er der brug for at prøve store visioner af i det små. Hvordan ser denne store forandring ud, hvis vi skærer den op i mindre stykker. Vi spørger: Hvad skal man egentlig gøre anderledes, hvis forandringerne skal slå igennem. På baggrund af de svar, der kommer, designer vi prøvehandlinger og simuleringer, der giver relevant feedback og træning til fremtiden. Se mere her.